Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091145/01

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 17 516 108): ins-co-komunal-osw-swz.zip


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (plik PDF, bajtów: 32 258): ins-co-komunal-osw-info_kwota.pdf

Informacja: Postępowanie unieważniono z powodu faktu, że nie wpłynęła żadna oferta.

Opublikował: Administrator BIP ZBM (01)

Data publikacji: 2021-06-23

Rejestr zmian: (2)

Nr Data zmiany Wprowadzający Powód zmiany
0 2021-06-23 00:00 Administrator BIP ZBM (01) Publikacja nowej treści
1 2021-07-07 11:07 Administrator BIP ZBM (01) Publikacja informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2 2021-07-07 11:34 Administrator BIP ZBM (01) Publikacja informacji o unieważnieniu postępowania



[Powrót do listy postępowań przetargowych]