ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:


Utrzymanie czystości w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu


Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Bema 12 w Oświęcimiu, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Termin świadczenia usługi od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Do zaproszenia dołączamy:


  1. zakres obowiązków dotyczących zamówienia,

  2. formularz oferty cenowej,

  3. wykaz nieruchomości do obsługi.


Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2009r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu, przy ul Bema 12, pok. nr 3.


Dodatkowe informacje (plik ZIP, 17 869 bajtów): czystosc_zalaczniki.zip

Z poważaniemOtrzymują:

1/ Adresat

2/ DZ a/a