Nr postępowania: DZ.ZP.341.03.09

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych w zakresie:

  1. Odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim

  2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy budynkach zarządzanych przez ZBM Oświęcim wraz z ich transportem do stacji zlewnej


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (plik ZIP 67 291 bajtów): odpady_2009-siwz.zip

Informacja o wyborze oferty (plik DOC 22 528 bajtów): odpady_2009_wybor.doc

Informacja o zawarciu umowy (plik DOC 21 504 bajtów): odpady_2009_umowa.doc