ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na

świadczenie usług :


transportowo – sprzętowych na rzecz ZBM Oświęcim


Zamawiający Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Bema 12 w Oświęcimiu, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Termin świadczenia usługi od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Część I

Świadczenie usług samochodem ciężarowym o ładowności do 6 t.

Wykonawca będzie musiał świadczyć usługę transportową na wezwanie zamawiającego - przynajmniej dzień wcześniej zostanie o tym powiadomiony przez przedstawiciela Zamawiającego. Cena powinna być obliczona na podstawie 1 godziny świadczonej usługi, która będzie potwierdzana każdorazowo przez Zamawiającego. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi ( przejechaną ilość kilometrów, koszty paliwa, amortyzacja, ewentualne przestoje, koszty wynagrodzenia kierowcy i tp.)

Szacowana ilość godzin - 400 godzin najmu.

Część II

Świadczenie usług podnośnikiem samochodowym o wysięgu do 20 m .

Wykonawca będzie musiał świadczyć usługę sprzętową na wezwanie zamawiającego - przynajmniej dzień wcześniej zostanie o tym powiadomiony przez przedstawiciela Zamawiającego. Cena powinna być obliczona na podstawie 1 godziny świadczonej usługi, która będzie potwierdzana każdorazowo przez Zamawiającego. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi ( przejechaną ilość kilometrów, koszty paliwa, amortyzacja, ewentualne przestoje, koszty wynagrodzenia kierowcy i tp.)

Szacowana ilość godzin - 150 godzin najmu.
Część III

Świadczenie usług koparką samojezdna kołową wielkość dostosowana do możliwości załadunku urobku na samochód ciężarowy Wykonawca będzie musiał świadczyć usługę sprzętową na wezwanie zamawiającego - przynajmniej dzień wcześniej zostanie o tym powiadomiony przez przedstawiciela Zamawiającego. Cena powinna być obliczona na podstawie 1 godziny świadczonej usługi, która będzie potwierdzana każdorazowo przez Zamawiającego. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi ( przejechaną ilość kilometrów, koszty paliwa, amortyzacja, ewentualne przestoje, koszty wynagrodzenia kierowcy i tp.)

Szacowana ilość godzin - 90 godzin najmuProsimy o podanie ceny netto i brutto za 1 godzinę świadczonej usługi.


Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2009r. do godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu, przy ul Bema 12, pok. nr 3.