Nr postępowania: DZ.ZP.341.10.10

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im. rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 6 193 836): centralne-siwz.zip


Informacja o wyborze oferty (plik DOC, bajtów: 35 840): centralne-wybor.doc

Informacja o zawarciu umowy (plik DOC, bajtów: 20 480): centralne-umowa.doc