Nr postępowania: DZ.ZP.341.15.10

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług komunalnych w budynkach zarządzanych przez ZBM Oświęcim.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 241 017): komunal-siwz.zip


Informacja o wyborze oferty (plik DOC, bajtów: 33 280): komunal-wybor.doc