Nr postępowania: DZ.ZP.341.08.10

Przedmiot zamówienia: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) w budynku przy ul. Bema 11/51 w Oświęcimiu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz oferty, przedmiar robót, wzór umowy, zaproszenie do złożenia oferty (plik ZIP, bajtów: 38 203): pustostan-bema.zip


Informacja o wyborze oferty (plik DOC, bajtów: 25 088): pustostan-bema-wybor.doc