Nr postępowania: DZ.ZP.341.06.10

Przedmiot zamówienia: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 15 w budynku przy ul. Kopernika 7 w Oświęcimiu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz oferty, przedmiar robót, wzór umowy, zaproszenie do złożenia oferty (plik ZIP, bajtów: 44 260): pustostan-kopernika.zip


Informacja o wyborze oferty (plik DOC, bajtów: 25 088): pustostan-kopernika-wybor.doc