Nr postępowania: DZ.ZP.341.02.10

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż oddawczych skrzynek pocztowych spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24.09.2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1731)

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik DOC, bajtów: 42 496): skrzynki_zaproszenie.doc

  2. Wykaz bydynków, w których mają być zamontowane skrzynki (plik DOC, bajtów: 23 040): skrzynki_wykaz.doc


Informacja o wyborze oferty (plik DOC, bajtów: 20 992): skrzynki_wybor.doc