Nr postępowania: 424356 - 2011

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług komunalnych z budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 314 567): komun-siwz.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik DOC, bajtów: 19 655): komun-wybor.rtf

Zawiadomienie o zmianie Wykonawcy (plik RTF, bajtów: 9 544): komun-zmiana.rtf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]