Nr postępowania: 381100 - 2012

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcmiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 14 430 334): 2_co_sienkiewicza2.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 627 664): 2_co_sienkiewicza2-wybor.pdf

Informacja o udzieleniu zamowienia (plik HTML, bajtów: 3 711): 2_co_sienkiewicza2-zam.html
[Powrót do listy postępowań przetargowych]