Nr postępowania: 386114 - 2012

Przedmiot zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 266 524): 2_dachsienkiewicza3.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 605 771): 2_dachsienkiewicza3-wybor.pdf

Informacja o udzieleniu zamowienia (plik HTML, bajtów: 5 041): 2_dachsienkiewicza3-zam.html
[Powrót do listy postępowań przetargowych]