Nr postępowania: ZP.271.12.2012

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 60 051): energia2_gmina.zip


Informacja o unieważnieniu postępowania (plik PDF, bajtów: 265 978): energia2-uniew.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]