Nr postępowania: ZP.271.11.2012

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 59 898): energia_gminy.zip


Informacja o unieważnieniu postępowania (plik PDF, bajtów: 275 949): energia-uniew.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]