Nr postępowania: 241916 - 2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 7 976 219): rozbiorka-siwz.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 300 657): rozbiorka-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]