Nr postępowania: 224432 - 2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 341 117): zabawy.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik RTF, bajtów: 75 055): zabawy-wybor.rtf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]