Nr postępowania: 287754 - 2014

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 86 389 663): budowa-siwz.zip

  2. Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiedzi na pytania oferentów) (plik PDF, bajtów: 463 227): budowa-siwz-wyjasnienia.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 336 127): budowa-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]