Nr postępowania: 243592 - 2014

Przedmiot zamówienia: Remont budynku przy ul.Jagiełły 26 w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 27 570 100): jagielly26-siwz.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 312 331): jagielly26-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]