Nr postępowania: ZP.271.1.2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 592 874): zabawy-siwz.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 368 217): zabawy-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]