Nr postępowania: ZP.271.1.2017

Przedmiot zamówienia: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 37 106 606): przebudowa-sz-siwz.zip


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 28 693): przebudowa-sz-oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 301 487): przebudowa-sz-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]