Nr postępowania: 612602-N-2019

Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 10 w Oświęcimiu, zgodnie z zasadą zaprojektuj i wybuduj

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 1 029 354): ins-co-osw-mic10.zip

  2. Odpowiedzi na pytania (plik PDF, bajtów: 193 502): ins-co-osw-mic10-pyt_odp.pdf


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 28 694): ins-co-osw-mic10-otwarcie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 306 940): ins-co-osw-mic10-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]