Nr postępowania: 547234-N-2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 37 211 296): ins-co-osw.zip

  2. Korekta przedmiaru robót Mickiewicza 6 (plik PDF, bajtów: 284 105): przedmiar-Mickiewicza_6-korekta.pdf


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 159 438): ins-co-osw-otwarcie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 175 791): ins-co-osw-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]