Nr postępowania: 592662-N-2019

Przedmiot zamówienia: Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: (1 170 507): ins-co-osw3.zip


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 28 175): ins-co-osw3-otwarcie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 181 243): ins-co-osw3-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]