Nr postępowania: 592662-N-2019

Przedmiot zamówienia: Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: (1 170 507): ins-co-osw3.zip
[Powrót do listy postępowań przetargowych]