Nr postępowania: ZP.271.1.1.2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na "Realizacji pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego"

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 26 854 705): pawilon-rynek.zip


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 170 491): pawilon-otwarcie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 173 181): pawilon-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]