Nr postępowania: 513325-N-2020

Przedmiot zamówienia: Budowa parterowego budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną) zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 31 235 360): bud-ins-dabr2.zip


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 28 694): bud-ins-dabr2-otwarcie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 301 033): bud-ins-dabr2-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]