Nr postępowania: 63941 - 2012

Przedmiot zamówienia: Remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowym w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 7 274 835): pasaz.zip

  2. Wyjaśnienie treści SIWZ (plik DOC, bajtów: 33 792): pasaz_wyjas.doc


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik RTF, bajtów: 43 711): pasaz-wybor.rtf

Informacja o udzieleniu zamowienia (plik HTML, bajtów: 5 144): pasaz-zam.htm
[Powrót do listy postępowań przetargowych]