Nr postępowania: 158786 - 2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do piaskownic na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZBM Oświęcim

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 216 807): piasek.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 156 861): piasek-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]