Nr postępowania: 322298 - 2016

Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne w budynku przy ul. Monte Cassino 6-14 w Oświęcimiu

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 22 873 412): przebudowa-siwz.zip

  2. Uzupełnienie do załącznika nr 12 - przedmiar robót - instalacje elektryczne (plik PDF, bajtów: 230 319): przebudowa-12el.pdf


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 29 595): przebudowa-otwarcie.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF, bajtów: 338 423): przebudowa-wybor.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik PDF, bajtów: 72 554): przebudowa-zam.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]