Nr postępowania: 546199-N-2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na "Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu"

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 28 366 861): inst-co-siwz.zip


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 28 175): inst-co-otwarcie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 178 259): inst-co-wybor.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]