Nr postępowania: 586086-N-2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na "Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu"

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 1 173 897): ins-co-osw2.zip


Informacja z otwarcia ofert (plik PDF, bajtów: 28 445): ins-co-osw2-otwarcie.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik PDF, bajtów: 174 691): ins-co-osw2-uniewaznienie.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]