Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Bema 12
32-602 Oświęcim
tel./fax: (33) 842-40-51
e-mail: sekretariat@zbm.pl
   
  O nas Zamówienia publiczne Ogłoszenia Kontakt    
 


Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

  1. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, zwany dalej ZBM jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie:
    1. Uchwały Nr XLIII/455/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie przekształcenia zakładu Budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
    2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
    3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)
    4. Statutu ZBM - uchwała Nr XLVIII/504/05 z 28.09.05 r. oraz uchwała Nr XLIII/476/09 z 25.02.09 r.
  2. Siedzibą ZBM jest Miasto Oświęcim

Struktura Zarządu Budynków Mieszkalnych:

Dyrektor ZBM
mgr Wanda Habczyk
Dyrektor przyjmuje strony:
we wtorek od godz. 12.00 - 15.30

Dział Finansowo - Księgowy
Główny Księgowy
mgr Anna Bieszczad

Windykacja czynszów

Kasa ZBM
godziny pracy kasy:
9.00 - 16.40 poniedziałek, wtorek
7.00 - 14.00 środa, czwartek, piątek

Radca Prawny

Biuro Obsługi Najemców

Dział Organizacyjny i Kadr

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i eksploatacji
e-mail : zbm@zbm.pl

Samodzielne stanowisko ds. technicznych


Rejestr zmian: (1)

Nr Data zmiany Wprowadzający Powód zmiany
0 2018-01-01 00:00 Administrator BIP Publikacja nowej treści
1 2021-01-09 16:23 Administrator BIP Zmiana danych Dyrektora

Dodatkowe informacje:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim
http://www.um.oswiecim.pl/pl/modules.php?name=jednostki

 


ZBM 2010