Nr postępowania: 24816 - 2012

Przedmiot ogłoszenia: Budowa kontenerowych budynków socjalnych (mieszkalnych) zlokalizowanych na działce nr 2656/64 położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.

Dokumenty do pobrania:

  1. Załączniki (plik ZIP, bajtów: 61 275 378): kontenerym.zip

  2. Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF, bajtów: 51 524): kontenerym_wyjasnienia_siwz.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik RTF, bajtów: 52 872): kontenerym-wybor.rtf

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik HTML, bajtów: 4 378): kontenerym-zam.html
[Powrót do listy zamówień publicznych]