Nr postępowania: 116696 - 2015

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 32 753 077): rynek2.zip

  2. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik PDF, bajtów: 132 045): modyfikacja_siwz.pdf

  3. Załącznik nr 11 - dokumentacja uzupełniająca (projekt + przedmiar) (plik ZIP, bajtów: 7 535 516): zal11.zip

  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF, bajtów: 42 681): rynek2_zmiana.pdf

  5. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem (plik PDF, bajtów: 27 389): rynek2-5-modyfikacja_siwz2_wraz_zalacznikiem.pdf

  6. Treść zapytań oraz wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (plik PDF, bajtów: 101 322): rynek2-6-zapytania_wyjasnienia_siwz.pdf

  7. Załącznik nr 12 (plik ZIP, bajtów: 2 973 705): rynek2-7-zalacznik_nr_12.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 789 855): rynek2-wybor.pdf


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 547 121): rynek2-uniewo.pdf


Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 647 207): rynek2-wybor2.pdf
[Powrót do listy postępowań przetargowych]