Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Bema 12
32-602 Oświęcim
tel./fax: (33) 842-40-51
e-mail: sekretariat@zbm.pl
   
  O nas Zamówienia publiczne Ogłoszenia Kontakt    
  Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
  Poniżej 30 000 EUR
  Plan postępowań  
  Archiwum  
 


Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna


Archiwum:

2018

Nazwa postępowania Status
Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu Udzielono zamówienia

 

2017

Nazwa postępowania Status
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych Udzielono zamówienia

 

2016

Nazwa postępowania Status
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Udzielono zamówienia
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych Wybrano ofertę

 

2015

Nazwa postępowania Status
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej Udzielono zamówienia

 

2014

Nazwa postępowania Status
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu Udzielono zamówienia
Remont budynku przy ul.Jagiełły 26 w Oświęcimiu Udzielono zamówienia

 

2013

Nazwa postępowania Status
Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim Udzielono zamówienia
Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu Udzielono zamówienia
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej Udzielono zamówienia
Dostawa piasku do piaskownic na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZBM Oświęcim Udzielono zamówienia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012) Udzielono zamówienia

 

2012

Nazwa postępowania Status
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Unieważniono
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Unieważniono
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu Udzielono zamówienia
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcmiu Udzielono zamówienia
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu Unieważniono
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcmiu Unieważniono
Remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowym w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Udzielono zamówienia
Budowa kontenerowych budynków socjalnych (mieszkalnych) zlokalizowanych na działce nr 2656/64 położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139. Udzielono zamówienia
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu Udzielono zamówienia

 

2011

Nazwa postępowania Status
Świadczenie usług komunalnych z budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim Wybrano ofertę
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Unieważniono
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Unieważniono
Budowa dwóch kontenerów budynków socjalnych (mieszkalnych) zlokalizowanych na działce nr 2656/64 położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139 Unieważniono
Dostawa piasku kopalnianego do piaskownic oraz piasku płukanego ostrego jako podłoża na dwa place zabaw na terenie administrowanym przez ZBM Oświęcim Wybrano ofertę
Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu Wybrano ofertę
Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i komputerowych dla potrzeb Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. Wybrano ofertę
Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usług windykacji zaległych należności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. Wybrano ofertę
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oswięcimiu. Unieważnione

 

2010

 1. Dostawa typowych materiałów biurowych i komputerowych dla potrzeb Zarządu Budynków Mieszkalnych

 2. Dostawa i montaż oddawczych skrzynek pocztowych

 3. Dostawa piasku kopalnianego do piaskownic oraz piasku płukanego ostrego jako podłoże na dwa place zabaw na terenie administrowanym przez ZBM Oświęcim.

 4. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim

 5. Remont pustostanu przy ul. Kopernika 7/15

 6. Remont pustostanu przy ul. Staszica 11/5

 7. Remont pustostanu przy ul. Bema 11/51

 8. Remont pustostanu przy ul. Słowackiego 46/5

 9. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im. rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu

 10. Utrzymanie czystości w budynkach komunalnych administrowanych przez ZBM.

 11. Usługi kominiarskie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach administrowanych przez ZBM Oświęcim.

 12. Wykonanie usługi konserwacyjno-eksploatacyjnej i napraw bieżących instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZBM

 13. Wykonanie usług komunalnych w budynkach zarządzanych przez ZBM Oświęcim.

 14. Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na rzecz ZBM Oświęcim

 15. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta Oświęcim administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oswięcimiu2009

 1. Wymiana ogrodzenia, dostawa i montaż wyposażenia oraz uzupełnienie i wykonanie dodatkowego oświetlenie na placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu

 2. Wymiana ogrodzenia, dostawa i montaż wyposażenia oraz uzupełnienie i wykonanie dodatkowego oświetlenie na placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu (2)

 3. Usługi kominiarskie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach administrowanych przez ZBM Oświęcim

 4. Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na rzecz ZBM Oświęcim

 5. Wykonywanie usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów i opróżniania zbiorników

 6. Utrzymanie czystości w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu

 


ZBM 2010